BAGGENSFÄRDENS STJÄRNBÅTSSEGLARE – BSS

Kallelse till årsmöte – för verksamhetsåret 2018 –  tisdagen 7 maj 2019  kl 19.00 

KSSS klubbhus/styrelserummet -baksidesgaveln – i hamnen i Saltsjöbaden

Dagordning

 1. Bildspel från 2018
 2. Mötets öppnande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande resp sekreterare och protokollsjusterare för mötet
 5. Fastställande av huruvida kallelse skett enligt stadgarna
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Resultat- och balansräkning
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Årsavgift för 2019
 12. Val av revisor
 13. Förslag till seglingsprogram för säsongen 2019
 14. Prisutdelning

– jungfrun

– stjärnbåtstavla av Stig Fyring

– pokal donerad av Leif Enwall

– Baby Ruh skålen

– akvarell av Leif Enwall

 1. Övriga frågor
 2. Motioner
 3. Mötets avslutande

 

Anmäl deltagande vid årsmötet till Jan Göransson  jan.siw.algo@gmail.com alt. ring kvällstid

08/748 91 99.

Styrelsens förslag  till årsmötet

Årsavgifter  2019    (oförändrade)  (inbetalas till pg 451 08 82 – 6)

Medlem (stödjande)                                             150:-

Medlem med familj (stödjande)                           200:-

Medlem med stjärnbåt vid föreningens bryggor 1.000:- (bryggavgift + medlemsavgift)

Förslag till ny styrelse 2019

Ordförande                   Jan Göransson      (omval)

Kassör                           Sten Ahlgren        (omval)

Sekreterare                   Bosse Snellman     (omval)

Revisor                         Pelle Settergren     (omval)

Ansvarig för hemsida   Staffan Persson     (omval)

Förslag till seglingsprogram för säsongen 2019

-Veckoseglingarna delas in i två serier: Vårpoängen   20 maj t.o.m 12 juli

                                                              Höstpoängen 5 augusti t.o.m 13 september

Seglingarna avslutas med stor prisutdelning vid resp omgångs slut.

Seglingarna genomförs med två seglingar måndagar och onsdagar med start kl 14.00

De tio bästa seglingarna i resp omgång räknas.

– Distanskappsegling till och från Artipelag med lunch. Förslag söndagen den 21 juli.

(separat inbjudan)

– OS – Stjärnbåtsregattan  10 och 11  augusti. (Separat inbjudan)

– KM, DM, SM, EM den 14 och 15 september

 

VÄLKOMNA!